Van màng

  • thẳng qua van màng

    thẳng qua van màng

    Giới thiệu van thẳng qua màng của chúng tôi.Hiệu suất vượt trội, độ tin cậy và tính linh hoạt của loại van tiên tiến này khiến nó trở thành thành phần không thể thiếu trong ứng dụng xử lý chất lỏng, đặc biệt là trong ngành chế biến khai thác mỏ.